תקנון ותנאי שימוש

  • ברוכים באים לאתר האינטרנט שלנו.
  • גלישה באתר או הרשמה לשירותיו יחשבו כהסכמה מצדך לתנאי השימוש הבאים , הפרה של התנאים המפורטים תאפשר להנהלה לחסום את השירות בפני הגולש.
  • אין להשתמש באתר למטרות בלתי חוקיות.
  • כדי להפוך את השירות ליעיל וקל לתפעול נדרש רק לינק ושם משתמש כדי להכנס למאגר השאלות שיצרת. על כן, יש לקחת בחשבון כי המידע שאתה מזין (שאלות, תשובות, שמות משתתפים) יכול להיות חשוף לאחרים.
  • אין להזין תוכן פוגעני, מעליב, פורנוגרפי, בלתי חוקי , שקרי, שיכול להביך או לפגוע באדם אחר בכל דרך שהיא. אחריות התוכן המוזן מחייבת אך ורק את מזמין השירות .
  • שימוש לא מורשה של אתר אינטרנט זה עשוי להצמיח תביעה בגין ניזקים ו / או להיות עבירה פלילית.
  • הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
  • על הגולש לקבל את האפשרות שמכל סיבה שהיא האתר והשירות שהוא נותן יכול להיות לא זמין.
  • השימוש באתר זה וכל מחלוקת הנובעת משימוש כזה באתר כפוף לחוק והדין הישראלי. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.